Vervul nu de specifieke wensen van uw klant!

  • Laat onze specialisten hardware en/of software configureren en installeren.
  • Bied meer maatwerk zonder meerwerk en profiteer van snelle doorlooptijden en lage kosten.
  • Gebruik onze kennis en jarenlange ervaring op het gebied van ICT producten.
  • Combineer met extra diensten, zoals bijvoorbeeld bundeling, verpakken en transport.

Uw klant vraagt om een totaaloplossing op maat?

In de huidige markt zijn uw klanten kritisch, mondig en maken ze gebruik van de nieuwste communicatiemiddelen. Uw klanten beschikken zodoende over steeds meer informatie en kennen de mogelijkheden voor de invulling van hun specifieke wens. Kenmerkend hierbij is, dat het leveren van alleen het product vaak niet meer voldoende is: een totaal oplossing op maat wordt gevraagd. 

U kunt op deze klantvraag inspelen door het aanbieden van een breder dienstenaanbod, het verhogen van uw projectcapaciteit of het inzetten van specialismen. De extra capaciteit of specifieke kennis waar uw klant om vraagt is echter niet altijd direct voorhanden. Toch wilt u snel kunnen schakelen en er zeker van zijn dat u een tevreden klant krijgt of behoudt. De centrale vraag is dan ook: wat doet u? Investeert u zelf in deze capaciteit en specialismen of wijkt u, periodiek of structureel, uit naar een vaste partner zoals Copaco’s PRECONFIG. 

Lees meer over de resultaten die u kunt bereiken met Copaco’s PRECONFIG.Preconfiguratie