Legatets formål er å fremme det kristelige humanitære og kulturelle liv, og tjene til å gi støtte og bidrag til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland.
9036346785
Nærmere informasjon.
bioclimatology
Siste års tildelinger.
(548) 800-9552

Kontakt

  • Forretningsfører: Haver Advokatfirma AS
  • Kontaktperson: Advokat Tor Haver
  • Postadresse: Kanalsletta 4
  • 4033 Stavanger
  • Telefon: 51 55 44 10
  • E-post: post@haver.no
  • Org.nr. : 817 252 532
  • © Norems legat, All Rights Reserved / Designet av: 450-872-4614